Projekty (rzuty)

Na życzenie Klienta możemy wykonać tradycyjny projekt zagospodarowania terenu - w formie rzutów z góry, na dużych arkuszach papieru, w ustalonej z Klientem skali.

Rzuty budynków użyteczności publicznej

Rzuty budynków jednorodzinnych